istanbul escort turk porno bursa escort

'El sokma' meselesine el attýk...

Vali elini cebine soktu diye, pireyi deve mi yaptýk?
Bu makale 27 ARALIK 2011, SALI 23:00:52 eklenmiş ve 6442 kez görüntülenmiştir.
Mehmet Türk

 

Beþ dakika huzur yok kardeþim memlekette. Bugünlük rol yapayým, her þey fevkaladeymiþ gibi baþka konulardan bahsedeyim istiyorum. Mesela Sevda Karaali Çankýrýspor'a destek istemiþ, hep eleþtirecek deðiliz ya, birazcýk destek vereyim diyorum, ama bizim yamyam arkadaþlar tartýþacak bir konu buluyorlar gün sektirmeden.

 

Nedense epeydir yazý yazmak filan da istemiyordum. Bilmiyorum, bende mi hal kalmamýþ, yoksa tuþlar mý aðýr geliyordu.Neyse ki bu güne kýsmetmiþ, bugün niyeti fena bozdum, kesin yazacaðým.

 

Öncelikle beni yazý yazmaya zorlayan iyi niyetli sözcü yazarýna en içten dileklerimle saygýlar sunarken, ‘el sokma’ meselesine ufaktan girmek istiyorum müsadenizle.

 

Hadi bakalým, Bismillah. ‘El sokmaya’ baþlýyoruz.

Neymiþ efendim, alt tarafý vali disiplinden bahsederken, elini cebine soktu diye pireyi deve yapmanýn âlemi yokmuþ filan.

 

Takip edenler bilir, dün Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan’ýn Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüðü 11. dönemini açtýðýný, üstüne ilk dersi verdiðini yazmýþtýk. Programý takip ederken de ‘at gözlüðü’ kullanmadýðýmýzdan dolayý, ‘valinin disiplinden bahsederken, disiplinsiz bir tutum sergilediðini’ eleþtirmiþ, ‘eli cebinde disiplin dersi mi olur birader’ diye dert yanmýþtýk.

 

Haber yayýnladýktan sonra Vali Vahdettin Özcan tarafýmýza ulaþmýþ ve farkýnda olmadan böyle bir tutum sergilediðini, ayrýca önünde kürsü olduðundan katýlýmcýlarýn onu görmediðini söylemiþti.

Gelin görün ki, bizim millet her zaman yaptýðý gibi yine lafý ‘o tarafýndan’ anladý.

Ahali telefona sarýldý, mesaj üzerine mesaj yaðdý. Hatta iþi daha ileriye götürüp, köþe yazýsý döþenen bile oldu.


Telefonla arayan bir kiþi, ‘validen hemen özür dilememi’ isterken, bazýlarý da ‘benim gibileryüzünden, vali ile Çankýrýlýlarýn arasýnýn açýlacaðýný’ ileri sürdü. Bir tanesi ciddi ciddi “kýnama almam gerektiðini” savunurken, ileri görüþlü bir bürokrat, ‘koskoca valiye denilecek laf mý bu?’ isyanýnda bulundu. Ama aralarýnda en çok beðendiðim, ‘Allah senin gibileri islah etsin, deðerli valimize dediðine bak. Adam Çankýrý için çalýþýyor. Koskoca vali elini cebine soktu diye, pireyi deve yapmanýn âlemi var mý?’ sözü oldu.


Hatta yazar takýmýndan ileri görüþlü bir arkadaþ ‘Valinin eli kimin cebinde ki?’ diye bir yazý kaleme alýp, “Valinin eli kendi cebinden baþkasýnýn cebine giderse, bana da haber verin”

uyarýsýnda bulundu.

 

Ohaa falan oldum, yani...

 

Birincisi bizim mahallede bu kadar gönüllü “Vali yardakçýsý” varken,  Valilik Basýn Bürosu’na ‘bizim haklarýmýzý savun’ diye neden maaþ ödüyorlar, anlamýþ deðilim.

 

Ýkincisi bu ileri görüþlü arkadaþýn, ‘Valiyi gelip geçenlerle karýþtýrmayýn’ uyarýsýna sizin anlayacaðýnýz üzere ‘o tarafýmla’ gülüyor, ne demek istediðini anlatmasýný özellikle kendisinden rica ediyorum. Ne demek yani? Bu yeni vali Ýmparator Neron da, bu güne kadar gelip geçenler otobüs þoförü müydü?

Nesi farklý emmioðlu?

Ýki kaþ, iki göz, onlar da valiydi, bu da.

Aslýna bakarsanýz, bizim memleketin asýl meselesi de bu galiba.

Kraldan çok kralcýlýk taslamak.

Vali bey ‘yanlýþ anlaþýlmýþtýr, benim herkese saygým var’ açýklamasý yaparken, yalakalar inatla benim saygýsýzlýk yaptýðýmý savunuyor. Ne iþ çözemedim vallahi.

Bir de ‘zeki ve çalýþkan bir yapýya sahip’ filan gibi çarþaf çarþaf yazmýþlar. Uzatmayayým bunu diyen arkadaþýn karþýsýna ‘aha Çankýrý valisi bu diye’ meþhur Sol Þerif Mustafa’yý çýkart, ayýrt edebilirse, sözüm söz vali pijamayla ders anlatmaya kalksa bile gýkýmý çýkartmayacaðým.

 

Haa unutmadan valinin eli nereye girince yazmamýz lazým tam anlayamadýk, bunu da bir hatýrlatýverin size zahmet. Yanlýþ bir þeyler yapmayalým.

Baþta iyi niyetli yazar olmak üzere, hepinize cümleten hayýrlý iþler dilerim.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
Anket
Çankırı Bülteni - Çankırı Haberleri
escort izmir izmir escort bayan escort antalya porno izle izmir jigolo escort izmir bursa escort bayan buca escort bursa escort bursa escort antep escort escort denizli izmir escort escort istanbul escort bayan escort istanbul bayan escort
© Copyright 2019 Çankırı Bülteni - Çankırı Haberleri. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır. Haber1074
GÜNDEM
Çankırı Kaza
Çankırı Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Sevda Karaali
Çankırıspor
SİYASET
İrfan Dinç
Hüseyin Filiz
İdris Şahin
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
BÖLGESEL
Eldivan Haberleri
Çerkeş Haberleri
Kurşunlu Haberleri
Ilgaz Haberleri